ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต

1. ศักยภาพของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การที่สิ่งมีชีวิตจะมีการเติบโตเป็นอย่างไรนั้นขึ้นกับพันธุกรรมเป็นอันดับแรก เพราะการเจริญเติบโตของตัวอ่อนจะมีขั้นตอนเหมือนพ่อแม่ แต่อัตราการเติบโตจะแตกต่างกันได้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตในขณะนั้น

2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
2.1. ปัจจัยทางชีวภาพ การเติบโตที่ผิดปกติอาจเป็นผลมาจากสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกัน เช่น ถ้าร่างกายมีปรสิต เช่น พยาธิ แบคทีเรีย เกาะทำลายเนื้อเยื่อ หรือดูดสารอาหาร จะทำให้การเติบโตช้าผิดปกติหรือตายได้  

2.2.ปัจจัยทางกายภาพ
-ปัจจัยเกี่ยวกับพลังงาน ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง เป็นต้น
-ปัจจัยเกี่ยวกับสารเคมี สารเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คือฮอร์โมนเนื่องจากฮอร์โมนและสารที่เกี่ยวข้องโมนจะควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ

 

เนื่องความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายทำให้การเจริญเติบโตผิดปกติไปด้วย

Comment

Comment:

Tweet

มันเท่มากกกกกก

#5 By ฟรีโน (103.7.57.18|182.93.199.155) on 2012-07-12 10:07

#4 By พะภพะดพำ (103.7.57.18|58.9.111.232) on 2012-06-11 17:21

cool blog

#2 By graphic (115.87.139.12) on 2011-11-02 19:55

รูปสวยจังครับ

#2 By แก้วเซรามิค (115.87.139.12) on 2011-11-02 19:55

ทักทายจร้าๆ ^^

#1 By ขาย server (58.9.66.220) on 2011-08-28 17:52